Teknik

Få bilen att hålla längre

Etanolkonvertering är en fråga om ekonomi och miljö, det är nog de flesta överens om. Stigande oljepriser, och ökade utsläpp av växthusgaser, gör att man nästan är tvungen att köra sin bil på något annat än ren bensin. Undantaget är om man kör sin bil extremt lite, eller om man […]

Läs mer ›