Etanol

 Vad är Etanol?

Etanol är ett typ av ämne som i de flesta fall används som bränsle och liknande. Det är en kemisk förening som är både färglös och väldigt brandfarligt. Som med de alla alkoholer är Etanol mer lösligt i vatten än i exempelvis kolväte. Detta är på grund av att Etanol, likt vatten, är förenligt och innehåller OH-grupper. Då kan vätebindning uppstå mellan deras så kallade hydrolyxgrupper.

Etanol är alltså ett ganska komplext ämne som de flesta kemiska beteckningar tenderar att vara. Och även om det kan vara viktigt att veta vad ett ämne består av, är syftet och användningsområdet oftast allra viktigast.

Användningsområden

Etanol har inte bara ett användningsområde utan flera stycken. Det vanligaste är att det används inom industrin, då det oftast brukar gå under namnet teknisk sprit. Man använder det som ett lösningsmedel och den etanol som är industriellt producerad har flera användningsområden. Det används ofta i vattenbaserade färger, men också i bläck, läkemedel, parfymer och rengöringsprodukter.

För den som skulle få för sig att förtära detta ämne kommer mötas av ett stort motstånd i form av potentiella kräkningar. Spriten är i princip gjord för att framkalla kräkning och den både luktar och smakar illa.  Det är alltså inget ämne som kroppen är ämnad att få i sig!