Etanolet visar vägen till en fossilfri värld

Beroendet av fossila bränslen måste minska snabbt. Sekab är ett svenskt företag som är med och driver utvecklingen åt rätt håll. Bland de miljövänligare drivmedelsalternativen framstår etanol alltmer som en stark kandidat.

Världen behöver bli kvitt beroendet av fossila bränslen och få länder i världen har bättre förutsättningar att ställa om till mer miljövänliga alternativ än Sverige. I Sverige finns bland annat företaget Sekab som arbetar med att utveckla etanol för att göra det till ett än mer effektivt och mer miljövänligt drivmedel.

Olika alternativ för miljövänligare drivmedel

bilDet finns idag olika alternativ för fordonsdrift som är mer miljövänliga än bensin och diesel. Det mest miljövänliga alternativet är biogas. Expressen skriver:

”Biogas är det miljövänligaste bränslet för personbilar. Även fordonsgas är bra i Sverige – där gasen består av 72 procent biogas – och ger en tredjedel så mycket klimatpåverkan som bensin och hälften så mycket klimatpåverkan som diesel.”

En annan teknisk lösning som många har förhoppningar för är vätgasbilar, men det är teknik som ännu ligger några år framåt i tiden.
Det är dock bråttom. Ju snabbare omställningen till miljövänliga alternativ sker, desto bättre. Det är där etanol kommer in i bilden. Etanol var på modet under några år men försvann i skymundan igen av olika anledningar. Eftersom det går att blanda ut etanol i fossila bränslen framstår det än en gång som ett bra alternativ för att göra omställningen till ett fossilfritt samhälle snabbare. Sekab är en av aktörerna som jobbat idogt för att detta ska bli möjligt.