Plugga naturvetenskap

Känner du att de naturvetenskapliga ämnena lockar dig? Skulle du vilja kunna mer om fysik, biologi, kemi och matematik? Då kan det vara dags att studera naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet.

Vi har tidigare skrivit om hur de naturvetenskapliga ämnena är spännande, men ganska svåra att förstå sig på. Alla ämnen har grund i logiken och har man ett logiskt tänkande kan man ha lättare att förstå dem. Oavsett om du känner att du har logiskt tänkande eller inte, kan det vara oerhört spännande och lärorikt att plugga natur på gymnasiet.

När man läser naturvetenskapsprogrammet får man utveckla sitt sinne för logiska förklaringar, kritiskt tänkande och lära sig att värdera påståenden ur en vetenskaplig synvinkel. När du läser programmet kan du välja mellan två olika inritningar – naturvetenskap och naturvetenskap & samhälle. När du väljer naturvetenskap får du studera ämnena matematik, kemi, fysik och biologi och får fördjupande kunskaper inom dessa. Du får även göra experiment och kritisera på ett naturvetenskapligt sätt. Väljer du istället naturvetenskap och samhälle får du läsa ämnena naturvetenskap, geografi och samhällskunskap. Om man är intresserad av både samhällsvetenskapliga ämnen och naturvetenskapliga, passar inriktningen perfekt. Miljöpolitiska frågor är något man får studera vid inriktningen.

När man har pluggat naturvetenskap kan man bli en rad olika yrken. Några av yrkena är astronom, veterinär, läkare, dietist eller forskare. Ett annat yrke man kan få när man pluggat natur är pilot. Då behöver man ha god fysik, vara redo på att ta stort ansvar och gilla teknik. Det finns många olika anledningar till varför man väljer att studera just natur. Men många väljer naturvetenskapsprogrammet för att de tycker om matematikens logik och gillar att göra roliga kemiska experiment. Några egenskaper som är bra att ha när man studerar just det här programmet är att kunna resonera logiskt, och kunna förstå samband.