Teckna bilförsäkring vid bilköpet

Att ha försäkringar för sig själv och för andra saker är mycket viktigt eftersom man annars inte har något som helst skydd att klara sig om det skulle hända något. Om man inte har någon försäkring har man heller inte rätt till att få ersättning. Numera brukar man få frågan när man handlar olika saker som möbler, fordon, resor och hus att teckna en försäkring. Förvisso kan en försäkring vara dyr, men det lönar sig i längden. Man tecknar enklast en försäkring genom att besöka ett försäkringsbolag såsom Salus Ansvar (www.salusansvar.se).

Man får inte köra en bil som saknar försäkring idag. Anledningen är att kostnaderna skulle bli orimliga ifall en krock eller krasch sker och skador på personer och bilar sker. Därför är det mycket viktigt att man vid sitt bilköp tecknar en försäkring. Det första som är obligatoriskt är att man har en trafikförsäkring, vilket skyddar de personer som färdas i bilen och medtrafikanter, samt eventuella skador på bilen. Därefter får man välja om man vill ha en hel- eller halvförsäkring. En halvförsäkring ersätter skador som brand, inbrott, stenskott och bärgning medan en helförsäkring täcker i princip allting som har med själva bilen att göra. Så gör även en allrisk/drulleförsäkring, som täcker oväntade skador. Man har därför ett stort val huruvida man vill försäkra sig eller ej mot stora och små skador. Men det som man helt enkelt måste ha är en trafikförsäkring.

– Konsumenter kan nu på ett snabbt och enkelt sätt få en uppfattning om vilka försäkringar som ger ett mer omfattande skydd och vilka försäkringar som ger ett sämre skydd. Vår förhoppning och tro är att konsumenter blir hjälpta av den förenklade jämförelsen och får lättare att göra ett rationellt val.

Att ta körkort

Grundläggande för all bilkörning är att man tar körkort. När man gör det får man, efter godkänd examen för två trafikprov, köra vissa fordon såsom personbil. Vill man kunna köra större bilar såsom lastbilar eller bussar krävs särskilt körkort. Dessa olika fordon delas in i olika nivåer, där man får börja nedifrån och gå uppåt beroende på vilken typ av fordon det gäller. För att få ta ett vanligt personbilskörkort i Sverige måste man uppfylla vissa krav såsom att man är svensk medborgare eller bosatt på heltid i Sverige, ha svensk legitimation och vara minst arton år gammal.

Under den tiden man övningsskör måste den som ska ta körkortet ofta gå till en körskola och där lära sig hur bilen ska manövreras och köras. När man kommer till körskolan första gången gör körskoleläraren en första bedömning om hur många rekommenderade körlektioner som behövs innan förarprov etc. görs. Vill man inte köra på en körskola, eller komplettera med egen övningsskörning, måste man gå en kurs ihop med den förare som redan har körkort och som därmed blir ens lärare under egen övningskörningstid. När man känner sig redo för att ta körkortet får man delvis gå en riskutbildning och därefter göra två kunskapsprov: ett där man testas skriftligen på körkunskaper och ett där man får köra en bil med en opartisk lärare som bedömer en helt och hållet. Först när man är godkänd på alla tre momenten får man sitt körkort.